31. finał WOŚP – rejestracja dla wolontariuszy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami, dlatego już teraz pragniemy poinformować, że 31. finał WOŚP w Gminie Dobiegniew organizowany będzie przez nowopowstały sztab nr 6998 mający siedzibę w Centrum Kultury w Dobiegniewie.

Wszystkich zainteresowanych wolontariatem serdecznie zapraszamy do rejestracji!

– Rejestracja możliwa jest tylko w siedzibie sztabu – Centrum Kultury w Dobiegniewie, ul. Gorzowska 11, 66-520 Dobiegniew,
– Wypełnioną ankietę należy dostarczyć wraz z podpisanym zdjęciem legitymacyjnym,
– Wolontariuszem może zostać każdy, jednak osoby niepełnoletnie muszą otrzymać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego,
– Rejestracja trwa do 15 grudnia 2022 r.

Walka z sepsą celem zbiórki podczas 31. Finału WOŚP

Środki zebrane podczas nadchodzącego Finału WOŚP pozwolą sfinansować zakup:
– urządzeń do wykrywania mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF,
– analizatorów do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji drobnoustrojów wraz z oznaczeniem lekooporności,
– analizatorów do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego,
– zautomatyzowanych systemów posiewów próbek mikrobiologicznych,
– systemów do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcieńczeń,
– komór laminarnych do laboratoriów mikrobiologicznych,

Z zakupionego sprzętu będą mogli korzystać wszyscy potrzebujący, nie tylko określona grupa społeczna.

Nie zwlekaj, zgłoś swój udział w akcji, czekamy na Ciebie! Bądź jednym z naszych wolontariuszy!
REGULAMIN WOLONTARIUSZA
POZWOLENIE OPIEKUNA WOLONTARIUSZA

ANKIETA WOLONTARIUSZA 31 FINAŁU WOŚP