MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.

     

 ZawiadomienieowyborzeOsiedleMlodych.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.


Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.

  

 ZalacznikNr1zapytaniejadalnia.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

 ZalacznikNr2zapytaniajadalnia.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3zapytaniejadalnia.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

 ZalacznikNr4zapytaniejadalnia.pdf      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót.

 ZalacznikNr5zapytaniejadalnia.zip      Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZapytanieofertowejadalniaII.pdf      Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.


Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie".

    

 ProtokolMuzeum.pdf      Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie".


Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.

    

 ProtokolwyboruOsiedleMlodych.pdf      Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

    

 ZawiadomienieowyborzeMuzeum.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”.


Protokół z wyboru Wykonawcy - pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)”

    

 ProtokolwyborInspektoraJednoci.pdf      Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)”.