MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew

     

 ZalacznikNr1Formularz.doc      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2wykazuslug.doc      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług

 ZalacznikNr3umowa.doc      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy

 ZapytanieofertowePGN.pdf      Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew"


Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej park i skwery na terenie miasta Dobiegniewa

    

 Informacjazotwarciaofertpark.pdf      Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej park i skwery na terenie miasta Dobiegniewa - umieszczono dnia 16.01.2019 rok.

 OdpowiedznazapytanieNr2park.pdf      Odpowiedź na zapytanie Nr 2 - umieszczono dnia 14.01.2019 rok.

 OdpowiedzNr1parki.pdf      Odpowiedź na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 11.01.2019 rok.

 Zaacznikidozapytanianr123456.docx      Załączniki do zapytania ofertowego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

 ZaacznikNr7dozapytania.doc      Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego - projekt umowy

 Zapytanieofertoweparki.pdf      Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej park i skwery na terenie miasta Dobiegniewa