MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew".

     

 Zawiadomienieazbest.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".

     

 Zawiadomienieowyborzesiecwodka.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".