MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Dokumentacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pod nazwą: "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - Etap III".

    

 18052019budynek.pdf      Dokumentacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pod nazwą: "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - Etap III".


Zapytanie ofertowe - "Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie"

   

 Kosztorysofertowytrybuny.pdf      Kosztorys ofertowy

 Projekttechnicznytrybuny.zip      Projekt techniczny

 Projektzagospodarowaniaterenu.zip      Projekt zagospodarowania terenu

 ZaacznikNr1trybuny.docx      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy

 ZalacznikNr2trybuny.docx      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3trybuny.docx      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

 Zapytanieofertowetrybuny.pdf      Zapytanie ofertowe -"Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie".


Informacja z otwarcia ofert - "Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew".

    

 Informacjazotwarciaofertplace.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew" - Część 1.; Część 2.; Część 3.