MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Informacja z otwarcia ofert - „Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie – etap III”

     

 InformacjaotwarciebudyneketapIII.pdf      Informacja z otwarcia ofert - „Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie – etap III”.


Informacja z otwarcia ofert - "Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z montażem w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie".

   

 Informacjaotwarciemeble.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z montażem w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie".