MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA zakup, dostawę i montaż infokiosku DLA PROJEKTU - OCHRONA CENNYCH SIEDLISK DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW NATURA 2000 POPRZEZ RELOKACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SZLAK WODNY MIERZĘCKA STRUGA - ETAP II

    

 informacjazotwarciaofertinfokiosk.pdf


Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew”.

  

 1OdpowiedziNr1zlobek.pdf      Odpowiedzi na zapytania Nr 1 - umieszczono dnia 03.03.2021 r.

 1Zapytaniezlobek.pdf      Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew”.

 ZalacznikNr1zlobek.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy.

 ZalacznikNr2zlobek.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3zlobek.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr4zlobek.zip      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.