MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Dobiegniewska Majówka 2017

Referat Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
wraz z Radą Osiedla w Dobiegniewie
w imieniu Burmistrza Dobiegniewa
i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Dobiegniewie zapraszają na 
Dobiegniewską Majówkę 2017

W programie między innymi koncerty muzyki Disco Dance, zawody wędkarskie, rajd nordic-walking, spływ kajakowy, turniej tenisa ziemnego, rodzinny rajd rowerowy oraz młodzieżowe turnieje piłkarskie.


Serdecznie Zapraszamy !!!
  plakatmajowka.jpg

Dotacje na usunięcie wyrobów z azbestu

Burmistrz Dobiegniewa informuje o możliwości dofinansowania zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, z terenów nieruchomości będących w posiadaniu osób będących właścicielami lub mających tytuł prawny do władania nieruchomością (...) na terenie Gminy Dobiegniew.

 2104201701.pdf      Zarządzenie Nr 26/2017

 210420172.pdf      Regulamin przyznania dofinansowania

 210420173.pdf      Zał. nr 1 do Regulaminu

 210420174.pdf      Zał. nr 2 do Regulaminu

 210420175.pdf      Zał. nr 3 do Regulaminu

Mobilny Punkt Informacyjny w Dobiegniewie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 26 kwietnia 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

WESOŁYCH ŚWIĄT


  
  

ogłoszenie nr 3/2017 o naborze wniosków

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

 210320171.doc      Ogłoszenie o naborze WOPP

 210320172.pdf      Ogłoszenie o naborze WOPP

 210320173.doc      Zał. nr 1 do Ogłoszenia 3/2017

 210320174.pdf      Zał. nr 1 do Ogłoszenia 3/2017

 210320175.doc      Zał. nr 2 do Ogłoszenia 3/2017

 210320176.pdf      Zał. nr 2 do Ogłoszenia 3/2017

 210320177.doc      Zał. nr 3 do Ogłoszenia 3/2017

 210320178.pdf      Zał. nr 3 do Ogłoszenia 3/2017

 210320179.docx      Zał. nr 4 do Ogłoszenia 4/2017

 2103201790.pdf      Zał. nr 4 do Ogłoszenia 4/2017

XV Konkurs Recytatorski Poezji obozowej Oflagu II C Woldenberg

10 marca 2017 r. w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie odbył się XV Konkurs Recytatorski Poezji obozowej Oflagu IIC Woldenberg.
Ideą konkursu jest popularyzacja poezji obozowej powstałej w czasie niewoli, odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży
oraz promowanie Dobiegniewa i Muzeum Woldenberczyków.

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Dobiegniew

Ożywienie gospodarcze naszej gminy wymaga wspólnych działań samorządu i lokalnych przedsiębiorców. Dostrzegając konieczność dialogu i zapraszając corocznie do współpracy właścicieli dobiegniewskich firm, Burmistrz Leszek Waloch zorganizował kolejne spotkanie, które w tym roku odbyło się 22 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie. 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej",  zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

 060320171.docx      ogłoszenie o naborze

 060320172.docx      informacja o załącznikach

Konkursy PARP

 

 130320171.pdf      oferta PARP

szkolenia dla beneficjentów

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w związku planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów. Zapraszamy do zapoznania się z treścią załącznika.

 270220171.docx      Plan szkoleń

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »