MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Komunikat Burmistrza Dobiegniewa

 

Informacja dla mieszkańców

Informacja o aktualnych naborach wniosków PUP Strzelce Kraj. w ramach tarczy antykryzysowej

Przekazujemy informację o możliwości składania wniosków w ramach tarczy antykryzysowej  do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich. Nabór wniosków będzie trwał od dnia 12.05.2020 r. do dnia 26.05.2020 r. Szczegóły w załącznikach. 
 2020051181.pdf      III nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia covid-19

 202005182.pdf      III nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia covid-19

 202005183.pdf      II nabór wniosków organizacji pozarządowych o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wyst

Komunikat Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15.05.2020r.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do planowanego przez Rząd RP, III etapu znoszenia obostrzeń związanych z koronawirusem, informuję o planowanych do wprowadzenia zmianach w obowiązujących dotychczas ograniczeniach. Proszę o zapoznanie się z ich treścią...

KOMUNIKAT BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobiegniew - informuję, że od dnia 13.05.2020 roku Urząd Miejski w Dobiegniewie zostaje otwarty dla interesantów. Proszę o stosowanie wymogów sanitarnych związanych z obowiązującą pandemią koronawirusa covid-19. W tym samym dniu rozpoczną obsługę interesantów: PUK Komunalni, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych i Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie.

Sylwia Łaźniewska 
Burmistrz Dobiegniewa

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 11 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej...
                                                                                                        

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY DOBIEGNIEW

Burmistrz Dobiegniewa, wsłuchując się w głosy i opinie mieszkańców, zaprasza do zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości i opinii na temat potencjalnej inwestycji elektrociepłowni na biogaz planowanej w Dobiegniewie przy ulicy Nowomłyńskiej...

DZIEŃ STRAŻAKA

 Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!            4 maja obchodzimy dzień św. Floriana - patrona Strażaków. Tegoroczny Dzień Strażaka ma szczególny chrakter, znajdujemy się w czasie pandemi. W tym szczególnym dniu skierujmy swoje myśli ... 

Obchody Majowe w Dobiegniewie

Tegoroczne obchody uroczystości majowych z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną obchodzone były  w formie ograniczonej. Po raz pierwszy odbyły się w okrojonym składzie bez udziału pocztów sztandarowych...

Usuwanie Azbestu - kolejny nabór

Burmistrz Dobiegniewa informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW...

 30042020.docx      Wniosek

 300420201.pdf      Zarządzenie

 300420203.docx      Oświadczenie właściciela

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »