MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2 3   > »

WIZYTA STUDYJNA

W dniach 14-15 września 2017 r. gościliśmy w Dobiegniewie przedstawicieli 4 miast biorących udział w programie Modelowa Rewitalizacja Miast: Chorzowa, Rybnika, Warszawy i Włocławka.

 Programwizytystudyjnej.pdf

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Dobiegniew poświęcone analizie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miało miejsce dnia 13 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie.

Zaproszenie-konsultacje projektu Projektinfr.docx      Projekt infrastrukturalny

 Projektspol.docx      Projekt społeczny

WARSZTATY „ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI”

W dniach 5-7 lipca br. przedstawiciele Gminy Dobiegniew Grażyna Gradowska i Barbara Szewczyńska uczestniczyły w warsztatach „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji”. Warsztaty organizowane były na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Instytut Rozwoju Miast we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Urzędem Miasta Łodzi oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Żyrardowie.
 

WIZYTA STUDYJNA WE WROCŁAWIU

WIZYTA STUDYJNA WE WROCŁAWIU
 
10-11 czerwca 2017 r. to termin wizyty studyjnej we Wrocławiu, w której reprezentowałam Gminę Dobiegniew. Gmina Wrocław, podobnie jak Dobiegniew, jest w finale Modelowej Rewitalizacji Miast. Pierwszego dnia wizyty zapoznaliśmy się z działaniami w sferze społecznej prowadzonymi przez organizacje pozarządowe.

KONFERENCJA „REWITALIZACJA W MAŁYCH MIASTACH”

KONFERENCJA „REWITALIZACJA W MAŁYCH MIASTACH”
 
W dniach 5-7 czerwca w Gminie Dobiegniew odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „Rewitalizacja w małych miastach”. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju, a uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja miała na celu wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych.
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniami Ministra Pawła Chorążego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Burmistrza Dobiegniewa Leszka Walocha. Następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpień: Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju „Specyfika małych miast w rewitalizacji”, Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju „Inicjatywy Ministerstwa Rozwoju w zakresie małych i średnich miast”.
Dalsza część konferencji to trzy bloki tematyczne.

debata społeczna

Zespół Szkół w Dobiegniewie to miejsce, gdzie 15 maja br. odbyła się debata społeczna z udziałem młodzieży szkolnej. 


 jaknaprawiwsplniemiasto.pptx      prezentacja

Debata społeczna


SPOTKANIE ZESPOŁU REWITALIZACJI

Dnia 25 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie Zespołu Rewitalizacji. Część pierwsza spotkania poświęcona była analizie diagnozy Dobiegniewa. 

NA ZJEŹDZIE LAR O REWITALIZACJI DOBIEGNIEWA

Lubuska Akademia Rozwoju to inicjatywa Marszałka Województwa Lubuskiego skierowana do samorządów i przedsiębiorców. Akademia trwająca rok czasu ma charakter doradczo-szkoleniowy i podzielona jest na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Misją LAR jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw. 
   1 2 3   > »