MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2   > »

debata społeczna

Zespół Szkół w Dobiegniewie to miejsce, gdzie 15 maja br. odbyła się debata społeczna z udziałem młodzieży szkolnej. 


 jaknaprawiwsplniemiasto.pptx      prezentacja

Debata społeczna


SPOTKANIE ZESPOŁU REWITALIZACJI

Dnia 25 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie Zespołu Rewitalizacji. Część pierwsza spotkania poświęcona była analizie diagnozy Dobiegniewa. 

NA ZJEŹDZIE LAR O REWITALIZACJI DOBIEGNIEWA

Lubuska Akademia Rozwoju to inicjatywa Marszałka Województwa Lubuskiego skierowana do samorządów i przedsiębiorców. Akademia trwająca rok czasu ma charakter doradczo-szkoleniowy i podzielona jest na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Misją LAR jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw. 

KONKURS MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło konkurs o nagrodę Ministra w dziedzinie rewitalizacji. Gmina Dobiegniew przystąpiła do konkursu, składając wniosek w kategorii przedsięwzięcia społeczne – remont siedziby Centrum Integracji Społecznej. 

WIZYTA STUDYJNA W LIPSKU

Proces rewitalizacji to ogromne wyzwanie dla wszystkich miast. Aby prowadzić go jak najlepiej uczymy się od miast z większym doświadczeniem. Wzorce czerpiemy w kraju oraz poza granicami.
W dniach 2-4 kwietnia br. przedstawicielki Gminy Dobiegniew Sylwia Łaźniewska i Grażyna Gradowska uczestniczyły w wizycie studyjnej w Lipsku, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju

WARSZTATY EDUKACYJNE

Dnia 6 kwietnia 2017 roku odbyły się warsztaty edukacyjne. Uczestniczkami warsztatów prowadzonych przez kierownika projektu Sylwię Łaźniewską i koordynatora Grażynę Gradowską były nauczycielki Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Dobiegniewie.
Z-ca Burmistrza S. Łaźniewska wprowadziła zebranych w temat rewitalizacji przedstawiając prezentację multimedialną.

WIZYTA STUDYJNA W ŁODZI

Łódź to miasto realizujące rewitalizacyjny projekt pilotażowy. Ma największe doświadczenie w prowadzeniu procesu rewitalizacji. Łódź borykała się z wieloma problemami. Po likwidacji przemysłu włókienniczego nastąpiła degradacja w płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Ratując upadające miasto  podjęto szereg działań pilotażowych. Warto poznać rozwiązania, doświadczenia Łodzi, sukcesy i porażki. 

SPOTKANIE BADAWCZE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOBIEGNIEWA

24 lutego 2017 r. odbyło się spotkania badawcze z przedsiębiorcami Gminy Dobiegniew. Spotkanie odbywające się w sali obrad Urzędu Miejskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem.

SEMINARIUM “PRZESTRZEŃ DLA ZIELENI”

Dnia 2 marca 2017 r. Kierownik projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” Sylwia Łaźniewska i Koordynator projektu Grażyna Gradowska uczestniczyły w seminarium XI MIEJSKA SZTUKA OGRODOWA „Przestrzeń dla zieleni”
   1 2   > »