MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

DiverCITY2 MIASTO DLA WSZYSTKICH

Grażyna Gradowska Koordynator projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” uczestniczyła w konferencji DiverCITYMIASTO DLA WSZYSTKICH, która odbyła się we Wrocławiu 27 września 2016 r.
DiverCITY2  to projekt Ministerstwa Rozwoju, Miasta Wrocław i Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych, a w jego realizację zaangażowane były Polska, Norwegia i Islandia. Osią projektu jest miejska rewitalizacja, a jej głównymi filarami dwa tematy dotyczące angażowania podmiotów prywatnych zarówno w finansowanie działań rewitalizacyjnych, jak i poprawę jakości środowiska miejskiego na obszarze rewitalizacji.
Konferencja składała się z dwóch paneli tematycznych:
       Angażowanie podmiotów prywatnych (w tym mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) w finansowanie działań rewitalizacyjnych,
       Włączanie społeczności lokalnej i podmiotów prywatnych w działania służące poprawie jakości środowiska miejskiego w obszarach rewitalizowanych.
Na konferencji gościli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, krajowi i zagraniczni eksperci, przedstawiciele samorządów.
 
 G.Gradowska