MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

IV Kongres Rewitalizacji Miast

W dniach 19-21 września 2016 r. odbył się IV Kongres Rewitalizacji Miast. Gminę Dobiegniew reprezentowała Grażyna Gradowska.
IV Kongres Rewitalizacji Miast to kolejne spotkanie środowisk zainteresowanych procesami rewitalizacji – samorządowców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków. Kongres, pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odbywał się w Starej Kopalni w Wałbrzychu, gdzie odnowione, postindustrialne wnętrza stwarzały przestrzeń do wymiany rewitalizacyjnej wiedzy i doświadczeń.
W czasie obrad Kongresu ponad 430 osób uczestniczyło w 4 sesjach plenarnych i 30 sesjach tematycznych. 
Uczestnicy wysłuchali ponad 110 wystąpień i paneli dyskusyjnych, obejrzeli ciekawe sesje posterowe.
Grażyna Gradowska promowała Gminę Dobiegniew w prezentacji pt. Instrumenty odnowy społecznej w rewitalizacji Dobiegniewa, która spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Kongres zakończyła wizyta studyjna na obszarze Nowego Miasta w Wałbrzychu.