MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SEMINARIUM SIECIUJĄCE „LUBUSKI PAKT NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dnia 14 listopada 2016 roku Zastępca Burmistrza Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska i Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie Grażyna Gradowska uczestniczyły w seminarium sieciującym „Lubuski pakt na rzecz ekonomii społecznej”. Seminarium objęte było honorowym patronatem Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Elżbiety Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Było to spotkanie panelowe w trzech panelach:
Panel I – Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – złe i dobre
praktyki
Panel II – Słabe i mocne strony ekonomii społecznej
Panel III – Rewitalizacja – moda czy szansa na sukces?
Ekspertem wiodącym panelu III była P. Sylwia Łaźniewska pełniąca funkcję Kierownika projektu, który Gmina Dobiegniew realizuje w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Modelowa Rewitalizacja Miast. Pani Łaźniewska przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość w procesie rewitalizacji Dobiegniewa. Czy rewitalizacja jest modą czy szansą na sukces? Może być modą, pod warunkiem, że prowadzi do sukcesu.
 
 G.Gradowska