MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SPOTKANIE W SPRAWIE PROJEKTU LOWES

Dnia 2 grudnia 2016 roku Zastępca Burmistrza Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Miejsce spotkania to Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej na obszarze objętym projektem.
 
 G.Gradowska