MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Spotkania badawcze

Rozpoczęły się spotkania badawcze. Na początek biorą w nich udział mieszkańcy – członkowie wspólnot mieszkaniowych. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach, na których z procesem rewitalizacji zapoznawała zebranych Koordynator projektu Grażyna Gradowska. Zapoznała też zebranych z informacjami na temat projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt ten pozwala Gminie Dobiegniew dobrze przygotować się do procesu rewitalizacji oraz wypracować modelowe rozwiązania, stanowiące wzór dla innych miast. Koordynator projektu poinformowała, że wszystkie zamierzenia i działania rewitalizacyjne określone będą w dokumencie Lokalny Program Rewitalizacji. Właśnie rozpoczynają się prace związane z redagowaniem dokumentu. Stąd spotkania badawcze, na których mieszkańcy proszeni są o przekazywanie swoich uwag, opinii, problemów i propozycji rozwiązań dotyczących Dobiegniewa i kierunków jego rozwoju. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali ankiety z prośbą o wypełnienie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnej partycypacji w procesie rewitalizacji. Prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na tej stronie internetowej.

Koordynator projektu
Grażyna Gradowska