MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SEMINARIUM “PRZESTRZEŃ DLA ZIELENI”

Dnia 2 marca 2017 r. Kierownik projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” Sylwia Łaźniewska i Koordynator projektu Grażyna Gradowska uczestniczyły w seminarium XI MIEJSKA SZTUKA OGRODOWA „Przestrzeń dla zieleni”. Seminarium odbywało się w ramach Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA, w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tematyka seminarium to m.in. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, Woda i zieleń w przestrzeni miejskiej na przykładzie rewitalizacji Łodzi, Zieleń miejska w mikroskali – parki kieszonkowe, pop-up i parklety, Krzewy na miejskie rabaty, Rozświetlić ciemność – różne oblicza światła.
 
Koordynator projektu
Grażyna Gradowska