MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

WIZYTA STUDYJNA W ŁODZI

Łódź to miasto realizujące rewitalizacyjny projekt pilotażowy. Ma największe doświadczenie w prowadzeniu procesu rewitalizacji. Łódź borykała się z wieloma problemami. Po likwidacji przemysłu włókienniczego nastąpiła degradacja w płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Ratując upadające miasto  podjęto szereg działań pilotażowych. Warto poznać rozwiązania, doświadczenia Łodzi, sukcesy i porażki. Okazją była wizyta studyjna, w której (w ramach studiów podyplomowych) uczestniczyły w dniach 18-19 marca 2017 roku Sylwia Łaźniewska i Grażyna Gradowska.

Miałyśmy możliwość wysłuchać wystąpień osób, które prowadziły projekt pilotażowy, które na co dzień borykały się z trudnościami i podejmowały wyzwania. Dzięki procesowi rewitalizacji Łódź się rozwija, pięknieje, staje się atrakcyjnym miastem do mieszkania i pracy. Zobaczyłyśmy piękne miejsca, wyremontowane, nowoczesne. Jak wiele jeszcze do zrobienia pokazały miejsca, gdzie rewitalizacja dopiero będzie wdrażana. Życzymy miastu Łódź samych sukcesów rewitalizacyjnych.
 
G.Gradowska