MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

NA ZJEŹDZIE LAR O REWITALIZACJI DOBIEGNIEWA

Lubuska Akademia Rozwoju to inicjatywa Marszałka Województwa Lubuskiego skierowana do samorządów i przedsiębiorców. Akademia trwająca rok czasu ma charakter doradczo-szkoleniowy i podzielona jest na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Misją LAR jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw.
W trakcie marcowego zjazdu słuchaczka Lubuskiej Akademii Rozwoju Grażyna Gradowska podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rewitalizacji.
W prezentacji „Rewitalizacja na przykładzie Gminy Dobiegniew” zebrani poznali definicję, założenia i zadania procesu rewitalizacji. Dalsza część wystąpienia poświęcona była doświadczeniom Gminy Dobiegniew w zakresie rewitalizacji. Dobiegniew wypracowuje modelowe rozwiązania rewitalizacyjne w ramach „Modelowej Rewitalizacji Miast”. Jest to konkurs dotacji organizowany przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Przedstawione zostały plany, założenia i rozwiązania w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Poprzez realizację projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” wdrażamy rozwiązania rewitalizacyjne, które stanowić będą wzór dla innych, zwłaszcza małych miast, jak uporządkować i upiększyć przestrzeń miejską oraz ograniczyć problemy społeczne przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.
 
G.Gradowska