MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

KONKURS MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło konkurs o nagrodę Ministra w dziedzinie rewitalizacji. Gmina Dobiegniew przystąpiła do konkursu, składając wniosek w kategorii przedsięwzięcia społeczne – remont siedziby Centrum Integracji Społecznej. Wniosek z wymaganymi załącznikami (Gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2026 w Gminie Dobiegniew, dokumentacją fotograficzną przebiegu realizacji przedsięwzięcia i szczegółowym opisem przedsięwzięcia, w tym cele, formy realizacji, opis grupy docelowej, osiągnięte efekty) przedłożony został w Ministerstwie w wymaganym terminie. Czekamy na rozstrzygnięcie. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione przedsięwzięcie spotka się z uznaniem oceniających, jako warte wyróżnienia i upowszechnienia wybitnych rozwiązań w dziedzinie rewitalizacji.
 
 
G.Gradowska