MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

WIZYTA STUDYJNA W LIPSKU

Proces rewitalizacji to ogromne wyzwanie dla wszystkich miast. Aby prowadzić go jak najlepiej uczymy się od miast z większym doświadczeniem. Wzorce czerpiemy w kraju oraz poza granicami.
W dniach 2-4 kwietnia br. przedstawicielki Gminy Dobiegniew Sylwia Łaźniewska i Grażyna Gradowska uczestniczyły w wizycie studyjnej w Lipsku, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju.
Lipsk proces rewitalizacji prowadzi od lat 90-tych. W czasach transformacji ustrojowej miasto zanotowało znaczny odpływ mieszkańców, czego wynikiem było starzenie się społeczeństwa, degradacja przestrzeni miejskiej i substancji mieszkaniowej.
Reagując na negatywne zjawiska miasto opracowało strategię rozwoju od 1990 roku /ratowanie budynków, poprawa otoczenia budynków, nowe miejsca pracy, infrastruktura socjalna, dogęszczanie zabudowy, przeciwdziałanie kurczeniu miasta i suburbanizacji/. Od 2010 roku Lipsk zahamował odpływ ludności i notuje wzrost liczby mieszkańców. Prowadzi działania ukierunkowane na tworzenie warunków sprzyjających osiedlaniu się zwłaszcza rodzin z dziećmi. Lipsk równolegle inwestuje w ludzi, w gospodarkę, w budynki. Takie wielopłaszczyznowe działania zapewniają sukces. Proces rewitalizacji omawiała przedstawicielka Biura Rewitalizacji i Rozwoju Mieszkaniowego Miasta Lipska Pani Beate Ginzel w prezentacji na temat strategii rewitalizacji w Lipsku. Omawiała m.in. kooperatywy mieszkaniowe, mieszkania wspierane (dla osób niepełnosprawnych, rodzin o niskich dochodach itp.), politykę mieszkaniową i działania na rzecz starzejącego się społeczeństwa.
Na uwagę zasługują inicjatywy obywatelskie, które mogliśmy poznać i obejrzeć, dzięki osobom oprowadzającym. To ludzie i ich praca u podstaw sprawia, że pomagają sami sobie. Poznaliśmy wiele ciekawych rozwiązań:
- strażnicy mieszkań – lokatorzy, którzy nie płacą czynszu, ale zapobiegają niszczeniu mieszkania,
- remonty domów na własne potrzeby – przyszli lokatorzy sami remontują zniszczone kamienice,
- ogrody miejskie – tereny zielone w mieście,
- tereny poprzemysłowe zaadaptowane na prowadzenie działalności – byłe zakłady pracy, fabryki są miejscem pracy dla ludzi kreatywnych, architektów, artystów.
 
Wizyta studyjna pozwoliła poznać szereg rozwiązań, z których możemy czerpać przenosząc je na własny grunt.
Przykład Lipska pokazuje jak długotrwały jest proces rewitalizacji. Stworzenie programu i jego konsekwentna realizacja daje szansę powodzenia z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców.
 
 
G.Gradowska