MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

WARSZTATY EDUKACYJNE

Dnia 6 kwietnia 2017 roku odbyły się warsztaty edukacyjne. Uczestniczkami warsztatów prowadzonych przez kierownika projektu Sylwię Łaźniewską i koordynatora Grażynę Gradowską były nauczycielki Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Dobiegniewie.
Z-ca Burmistrza S. Łaźniewska wprowadziła zebranych w temat rewitalizacji przedstawiając prezentację multimedialną.
Warsztaty inaugurują edukację w sferze zachowań obywatelskich i zachęty do czynnego włączenia się w poprawę jakości życia, zamieszkiwania, pracy.
W działania włączona będzie młodzież szkolna, aby wśród młodego pokolenia wzmacniać  dobiegniewską tożsamość /kierowanie dużej części działań do dzieci i młodzieży sprawi, że proces rewitalizacji będzie lepiej rozpoznawany i postrzegany przez całą społeczność/. Nauczyciele i uczniowie dobiegniewskich szkół m.in. przeprowadzą ekologiczne gry terenowe z udziałem mieszkańców, wywiady z mieszkańcami, zbadają historię miasta. Nauczyciele wcześniej w szkołach wypracowali propozycje zajęć, a na warsztatach omówiono ich realizację, wymagania, warunki. Bardzo ciekawych propozycji było sporo: Grupa ekologiczna, Przewodnicy, Debata o Dobiegniewie, Dziennikarze miejscy, Filmiki o mieście i gminie, Religie w gminie, Promocja i informacje, Gry i zabawy z mieszkańcami. Dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie i życzymy owocnej pracy na rzecz rewitalizacji Dobiegniewa.
 
 
G.Gradowska