MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SPOTKANIE ZESPOŁU REWITALIZACJI

Dnia 25 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie Zespołu Rewitalizacji. Część pierwsza spotkania poświęcona była analizie diagnozy Dobiegniewa. Diagnoza wykonywana była na potrzeby programu rewitalizacji przez firmę wyłonioną w postępowaniu ofertowym - Inis Advice Project Managing z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Zadaniem wykonawcy było zdiagnozowanie czynników i zjawisk kryzysowych na podstawie badań i konsultacji społecznych, określenie skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych, sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań i sondaży (analiza wyników i wnioski) oraz prezentacji multimedialnej. Wykonawca przedstawił prezentację multimedialną, omawiając wyniki swojej pracy i odpowiadając na pytania członków Zespołu Rewitalizacji. W części drugiej posiedzenia prowadząca Kierownik projektu Sylwia Łaźniewska poinformowała o odbytych spotkaniach organizacyjnych dotyczących realizacji zajęć edukacyjnych w szkołach. Zaapelowała do Zespołu Rewitalizacji o włączenie się i zainteresowanie zajęciami. Na zakończenie prowadząca omówiła sprawy bieżące i zadania realizowane w projekcie.
 
G.Gradowska