MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

debata społeczna

Zespół Szkół w Dobiegniewie to miejsce, gdzie 15 maja br. odbyła się debata społeczna z udziałem młodzieży szkolnej.
Debata składała się z trzech części: część konferencyjna traktująca o rewitalizacji, debata pod hasłem „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, uczyć się, pracować i żyć” TAK czy NIE?, inscenizacja „Podróż literacka po Dobiegniewie”.
Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół Elżbieta Moś, która w swoim wystąpieniu podkreślała, że życie w Dobiegniewie może dorównać jakością i standardem życiu w wielkim mieście. Aby to się udało pierwszym krokiem jest zrozumienie, że moje miasto jest moje i w jakiejś części jego funkcjonowanie może zależeć ode mnie.
W imieniu Rady Miejskiej w Dobiegniewie i Burmistrza Dobiegniewa wszystkich zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kowalczyk. Zapoznał też z listami przesłanymi przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską i Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.
Konferencyjna część spotkania to wystąpienia prelegentów, ekspertów w dziedzinie rewitalizacji Wojciecha Kłosowskiego i Hanny Gill-Piątek, którzy w bardzo ciekawy sposób mówili o rewitalizacji, o doświadczeniach miast z którymi współpracowali, zachęcali zebranych, szczególnie młode pokolenie do aktywności i zaangażowania w proces budowania własnej przyszłości. Wojciech Kłosowski podkreślał: „Wprawdzie rewitalizacja dotyczy także murów i ulic, ale ma służyć ludziom i ich marzeniom.”
Ostatnią prelegentką była Zastępca Burmistrza Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, która mówiła o dobiegniewskiej rewitalizacji, planach, założeniach oraz dotychczasowej realizacji projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Modelowa Rewitalizacja Miast.
Debata to dyskusja dwóch stron. Tytuł debaty, wzorowany na tytule projektu, to „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, uczyć się, pracować i żyć” TAK czy NIE? Uczestnicy debaty to dwie antagonistyczne grupy złożone z młodzieży szkolnej wspieranej przez reprezentantkę Instytutu Rozwoju Miast i wykładowcę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dr Aleksandrę Jadach-Sepioło, Zastępcę Burmistrza Dobiegniewa Sylwię Łaźniewską, radnego Rady Miejskiej w Dobiegniewie Pawła Łysiaka oraz Kierownika Posterunku Policji w Dobiegniewa Zbigniewa Ignasiaka. Merytoryczna debata umożliwiła ścieranie się poglądów związanych z różnymi punktami widzenia uczestników. Fachowo prowadzona była przez moderatora Jolantę Kadler. Pokazała, jak aktywna i zaangażowana potrafi być dobiegniewska młodzież.
„Na deser” wszyscy zgromadzeni byli uczestnikami „Podróży literackiej po Dobiegniewie”. W podróż zabrali nas uczniowie Zespołu Szkół, nawiązując do początków Dobiegniewa i związanych z tym legend, prezentując piękne wiersze Krystyny Koneckiej oraz twórczość jeńców Oflagu IIC Woldenberg.
Kończąc spotkanie Zastępca Burmistrza podziękowała zebranym za udział oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i realizację debaty.
Kolejna część to rozmowy przy kawie, wymiana uwag i dzielenie się wrażeniami oraz podziwianie wystaw przygotowanych przez Centrum Integracji Społecznej, Szkołę Podstawową i Zespół Szkół.
 
Dziękujemy za udział w debacie społecznej  pod hasłem „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, uczyć się, pracować i żyć”.
 
Koordynator projektu
Grażyna Gradowska


 jaknaprawiwsplniemiasto.pptx      prezentacja