MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

KONFERENCJA „REWITALIZACJA W MAŁYCH MIASTACH”

KONFERENCJA „REWITALIZACJA W MAŁYCH MIASTACH”
 
W dniach 5-7 czerwca w Gminie Dobiegniew odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „Rewitalizacja w małych miastach”. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju, a uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja miała na celu wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych.
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniami Ministra Pawła Chorążego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Burmistrza Dobiegniewa Leszka Walocha. Następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpień: Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju „Specyfika małych miast w rewitalizacji”, Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju „Inicjatywy Ministerstwa Rozwoju w zakresie małych i średnich miast”.
Dalsza część konferencji to trzy bloki tematyczne:
 1. BLOK I: MONITOROWANIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH
 • „Półtora roku doświadczeń w stosowaniu ustawy o rewitalizacji: diagnoza, delimitacja i GPR” – przedstawiciele Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
 • SEMINARIUM 1 Diagnozowanie zjawisk kryzysowych
Diagnoza gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji, cel diagnozy, etapy i sposób diagnozowania, dobór wskaźników, poziom szczegółowości i efekty diagnozy – Aleksandra Kułaczkowska Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju
 • SEMINARIUM 2 Monitorowanie programu rewitalizacji
Dobór i opracowanie wskaźników, mechanizmy gromadzenia i agregacji danych, organizacja systemu monitorowania i ewaluacji działań rewitalizacyjnych (po co, jak i jak często monitorować, bieżąca obserwacja zachodzących zmian i reagowanie na zmiany, jaki obszar monitorować) - Paulina Sikorska Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 1. BLOK II: ZARZĄDZANIE PROCESEM REWITALIZACJI
 • Zarządzanie procesem rewitalizacji – Grażyna Adamczyk-Arns Prezes Zarządu Sp. z o.o.  Wrocławska Rewitalizacja
 • SEMINARIUM 3 System zarzadzania procesem rewitalizacji w mieście
Struktury zarządcze, rola i odpowiedzialność operatora lub zespołu ds. rewitalizacji, podział zadań i współpraca z komórkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy, z Radą Miejską, z instytucjami, NGO, Radą Osiedla, mieszkańcami – Grażyna Adamczyk-Arns Prezes Zarządu Sp. z o.o.  Wrocławska Rewitalizacja
 • SEMINARIUM 4 Koordynacja procesu rewitalizacji w mieście
Współpraca urzędu miasta z interesariuszami, w tym z Komitetem Rewitalizacji, rola Komitetu Rewitalizacji, komunikacja urzędu z interesariuszami, sposób angażowania interesariuszy w działania rewitalizacyjne – Aneta Nasternak-Kmieć, Kamil Stanos Urząd Miasta Starachowice
 1. BLOK III: INTEGROWANIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH
 • Kompleksowe podejście do rewitalizacji – miasta duże, małe, gminy wiejskie – Andrzej Brzozowy, Rajmund Ryś eksperci w zakresie rewitalizacji
 • SEMINARIUM 5: Integrowanie przedsięwzięć w rewitalizacji
Możliwości i ograniczenia w integrowaniu działań i projektów, elastyczność programu rewitalizacji, rola urzędników i interesariuszy – Rajmund Ryś ekspert w zakresie rewitalizacji
 • SEMINARIUM 6: Rewitalizacja w małym mieście a odnowa wsi
Doświadczenia, różnice, źródła wiedzy, źródła finansowania, kierunki myślenia o ujednoliceniu/dostosowaniu zasad finansowania – Andrzej Brzozowy ekspert w zakresie rewitalizacji
 
W trzecim dniu konferencji goście uczestniczyli w wizycie studyjnej na terenie Dobiegniewa. Wyznaczony obszar do rewitalizacji oraz podejmowane działania wskazywano jako przykład ciekawego i niestandardowego podejścia do problemów związanych z odnową zaniedbanych i słabo rozwiniętych społecznie obszarów. Spacer po obszarze wymagającym interwencji odbywał się w dwóch grupach prowadzonych przez Koordynatora projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” Grażynę Gradowską i Kierownika Centrum Integracji Społecznej Magdalenę Szyszko-Graban. Oprowadzające wspomagali radni Rady Miejskiej w Dobiegniewie, Przewodniczący Rady Osiedla, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy i gminnej spółki, członkowie Zespołu Rewitalizacji. Uczestnicy wizyty studyjnej poznali centralną część miasta (CIS, obiekt b. remizy strażackiej planowany jako siedziba Centrum Pomocy Społecznej, spalony arsenał, gdzie mieścić się będzie Centrum Aktywizacji Lokalnej, ulice: Szkolna, Szpitalna, Jedności Robotniczej, Starorynkowa, Staszica, Zabytkowa, Kardynała Wyszyńskiego, Obrońców Pokoju, Tuwima, Kościuszki, Teatralna, „plac popegeerowski”, Plac Chorążego Starca, parki i skwery zielone). Atrakcją wycieczki po Dobiegniewie był udział „przewodników miejskich”, w których wcielili się uczniowie Zespołu Szkół w Dobiegniewie. W czterech punktach (baszta, arsenał, kościół i Plac Chorążego Starca) ciekawie opowiadali o historii tych miejsc. Ok. 100 przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i samorządów z terenu całego kraju poznało Dobiegniew, jego sukcesy, bolączki i potencjały.
Wizyta studyjna zakończyła się w Zespole Szkół, gdzie wszystkich zgromadzonych powitała Dyrektor Elżbieta Moś. Uczniowie szkoły zaprezentowali przedstawienie „Literacka podróż przez Dobiegniew” z finałową piosenką o naszym mieście, przepięknie wykonaną przez uczennice, do której słowa napisała nauczycielka j. polskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobiegniewie Marek Kowalczyk w imieniu dobiegniewskiego samorządu podziękował uczestnikom wizyty studyjnej za zainteresowanie Gminą Dobiegniew, zapraszając do owocnej współpracy. Spotkanie w auli ZS zakończyła prezentacja projektu edukacyjno-kulturalnego „Wspólna nie znaczy niczyja” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji przy współpracy z Miastem Poznań i Politechniką Poznańską. Na korytarzach Zespołu Szkół goście podziwiali wystawy o historii i legendach Dobiegniewa prowadząc rozmowy przy kawie.
Krajowa konferencja w Gminie Dobiegniew to bardzo istotne wydarzenie, stanowiące spory sukces promocyjny.
 
Grażyna Gradowska