MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

WIZYTA STUDYJNA WE WROCŁAWIU

WIZYTA STUDYJNA WE WROCŁAWIU
 
10-11 czerwca 2017 r. to termin wizyty studyjnej we Wrocławiu, w której reprezentowałam Gminę Dobiegniew. Gmina Wrocław, podobnie jak Dobiegniew, jest w finale Modelowej Rewitalizacji Miast. Pierwszego dnia wizyty zapoznaliśmy się z działaniami w sferze społecznej prowadzonymi przez organizacje pozarządowe: Infopunkt i MiserArt oraz poznaliśmy ciekawe miejsca Nadodrza: trakt handlowo-rzemieślniczy wzdłuż ul. Chrobrego, Pl. Św. Macieja, ul. Łokietka /unifikacja szyldów, stare zawody: Zakład Szewski, Naprawa Maszyn, elewacja Biblioteki stworzona przez studentów/, nowe miejsca /Food Think Tank, Zielarnia, Piecownia , CO12/, ul. Cybulskiego /Cafe Rozrusznik, murale/, ul. Dubois /nowe inwestycje – Kurkowa 14, Centrum Rozwoju Zawodowego – Krzywy Komin, wyremontowane podwórko Dubois-Krowa-Otwarta-Pomorska/, skwer zielony Kaszubska/Pomorska /OGIEŃ, Macondo, Galeria PoCo + pracownia otwarta/, zieleń publiczna /Pl. Strzelecki + Park Staszica/, podwórko Rydygiera-Wincentego-Chrobrego-Jagiellończyka /remont podwórka, Eko Centrum, Kontury Kultury, Klub Karnet15plus, Centrum Reanimacji Kultury/, ul. Rydygiera /małe lokale usługowe: Lody Roma, EvaVien, Cafe Nożownicza, Róża Ropruwacz, budynek Policji, monitoring, Centrum Organizacji Pozarządowych, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, Dziedziniec Artystyczny, nowe inwestycje/, Pl. Św. Macieja /remonty kamienic, skwer zielony/, ul. Jedności Narodowej /Spółdzielnia Panato/, podwórko Słowiańska-Jedności-Roosevelta /OKAP i działalność Ok.ART/, Dzielnica Wzajemnego Szacunku, Galeria Neonów, Pasaż Pokoyhof, Bulwar Staromiejski.
Poznaliśmy też wrocławskie doświadczenia rewitalizacji Nadodrza: Jak została przygotowana i przeprowadzona rewitalizacja Nadodrza – analizy, masterplan dla Nadodrza, Lokalny Program Rewitalizacji, praca ze społecznością lokalną i innymi interesariuszami, publiczne inwestycje.
 
Drugi dzień wizyty we Wrocławiu poświęcony był działalności spółki Wrocławska Rewitalizacja i jej roli w rewitalizacji Nadodrza i Przedmieścia Oławskiego. W czasie spaceru po Przedmieściu Oławskim mieliśmy też możliwość osobiście zapoznać się z wyzwaniami stojącymi przed spółką w zakresie rewitalizacji tej części Wrocławia.
 
 
G. Gradowska