MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

WARSZTATY „ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI”

W dniach 5-7 lipca br. przedstawiciele Gminy Dobiegniew Grażyna Gradowska i Barbara Szewczyńska uczestniczyły w warsztatach „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji”. Warsztaty organizowane były na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Instytut Rozwoju Miast we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Urzędem Miasta Łodzi oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Żyrardowie.
Cel warsztatów: 
- odpowiedź na pytanie jak obiekt zabytkowy staje się potencjałem obszaru rewitalizacji, jak zarządzać dziedzictwem,
- wymiana dobrych oraz wskazanie złych praktyk w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych do nowych funkcji z poszanowaniem wartości historycznych, architektonicznych i symbolicznych zabytku oraz krajobrazu kulturowego,
- przedstawienie dostępnych źródeł finansowania ochrony i promocji dziedzictwa narodowego.
 
5 i 6 lipca to sesje warsztatowe w tematach:
-Kwestie prawne, procedury. Formy ochrony zabytków, w tym instrumenty zawarte w ustawie o rewitalizacji i ustawie krajobrazowej
-Co to jest dziedzictwo kulturowe? Jakie są kategorie dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo materialne i niematerialne. Autentyzm i integralność jako klucz do zachowania wartości dziedzictwa
-Dziedzictwo kulturowe, a kapitał społeczny
-Rehabilitacja starych zasobów mieszkaniowych we Francji
-Gdzie starać się o finanse na zabytki?
-Najczęściej popełniane błędy w opracowywanych projektach i wnioskach o dofinansowanie
-Dobre praktyki w adaptacji obiektów zabytkowych do nowych funkcji
-Francuskie doświadczenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji
-Dziedzictwo kulturowe, a rozwój gospodarczy
-Poszukiwanie nowych funkcji dla zabytków
-Jak prowadzić projekty rewitalizacyjne w zabytkach nie mając funduszy
-Zagrożenia przy adaptacji zabytków do nowej funkcji
-Zagrożenie dla dziedzictwa niematerialnego.
 
Trzeci dzień warsztatów to wizyta studyjna.
 
G.Gradowska