MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

1. Konferencja „Jak rewitalizować? – od programowania do zmiany społecznej”

28 listopada 2017 r. w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja „Jak rewitalizować? – od programowania do zmiany społecznej” w ramach projektu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Jej celem było propagowanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie programowania i realizacji lokalnych programów strategicznych, w tym programów rewitalizacji, które uwzględniają ekonomię społeczną. Konferencja była okazją do zaprezentowania stanu prac nad lokalnymi dokumentami, które tworzą warunki rozwoju ekonomii społecznej, a także omówienia planowanych zmian w zakresie tworzenia lokalnych polityk publicznych. W czasie konferencji Grażyna Gradowska prezentowała osiągnięcia i doświadczenia Gminy Dobiegniew we wdrażaniu procesu rewitalizacji i realizacji projektu w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Modelowa Rewitalizacja Miast.
 
G.Gradowska