MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Obserwuję, analizuję, informuję - Nasze rady na odpady

Obserwuję, analizuję, informuję - Nasze rady na odpady
 
Mając na uwadze piękno terenu, na którym mieszkamy grupa uczniów liceum bierze udział w zajęciach pt. „ Nasze rady na odpady” prowadzonych przez p. Iwonę Dobrowolską, realizowanych w ramach zajęć edukacyjnych w projekcie rewitalizacyjnym. Zgodnie z celami i planem pracy grupy uczniowie zaprojektowali znaki, zachęcające mieszkańców naszego miasta do dbałości o środowisko. Hasła jakie uczniowie zaproponowali to np. Zakaz wyrzucania śmieci, Okaż kulturę, chroń naturę. Kolejnym etapem było wykonanie tych znaków. Było to dość duże wyzwanie, ze względu na prace jakie musieli wykonać uczniowie– przycinanie płyt, szkicowanie na płytach, malowanie farbami olejnymi, zmontowanie znaków. Tak przygotowane znaki zostały zawiezione w miejsca nielegalnych wysypisk, wcześniej zidentyfikowanych przez uczniów, jakie niestety znajdują się w obrębie Dobiegniewa.
 
I. Dobrowolska