MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SZKOLENIE I WIZYTA STUDYJNA W DOBIEGNIEWIE

W dniach 13-14 czerwca 2018 roku gościliśmy w Dobiegniewie delegację z Gminy Kępice w województwie pomorskim na szkoleniu z zakresu rewitalizacji.. 
Pierwszego dnia wizyty przedstawiciele Kępic uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez kierownika projektu realizowanego przez Gminę Dobiegniew w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast Sylwię Łaźniewską i koordynatora projektu Grażynę Gradowską. Tematyka szkolenia to rewitalizacja i przygotowanie programu rewitalizacji. Zgromadzeni mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami multimedialnymi: 
  -Specyfika Gminy Dobiegniew, 
  -Dobiegniew w Modelowej Rewitalizacji Miast,
  -Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 roku – diagnoza, delimitacja, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
  -Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 roku – założenia programu rewitalizacji
  -Partycypacja społeczna.
Uczestnicy brali aktywny udział w szkoleniu, zadając sporo merytorycznych pytań. Szkolenie wspierane było przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Po kilkugodzinnej nauce goście mieli okazję poznać zaangażowanie tutejszej społeczności /przedstawicieli młodszego i starszego pokolenia dobiegniewian/ w społeczną rewitalizację. Wraz z członkami Zespołu Rewitalizacji o godz. 16.00 w budynku szkoły przy ul. Poznańskiej 5 przedstawiciele Kępic brali udział w imprezie pod hasłem „Śpiewać każdy może…” Przez dwie godziny przy wtórze akordeonu i gitary młodsi i starsi mieszkańcy naszej gminy wspólnie śpiewali piosenki i biesiadowali. Tradycją takich spotkań, bez której nie obyło się i tym razem, było wspólne wykonanie „Dumki na dwa serca” w naszej dobiegniewskiej wersji. Był też czas na rozmowy, wymianę poglądów i doświadczeń  przy kawie i słodkim poczęstunku. Na zakończenie Z-ca Burmistrza Sylwia Łaźniewska  podziękowała wszystkim za przybycie. Goście, opuszczając mury szkoły, wyrażali nadzieję na kolejne takie  spotkanie. Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczął się wizytacją tutejszego Centrum Pomocy Społecznej. Kierownik Magdalena Graban oprowadziła gości po siedzibie CIS remontowanej przez uczestników warsztatu remontowo-budowlanego. Zapoznała zebranych z działalnością Centrum i podzieliła swoim kilkuletnim doświadczeniem w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Po wizycie w CIS Kierownik projektu Sylwia Łaźniewska, koordynator projektu Grażyna Gradowska i Kierownik CIS Magdalena Graban zabrały gości na spacer po obszarze rewitalizacji, w tym „plac popegeerowski” i otaczające go ulice, tereny zielone, XIV-wieczny kościół i fragment murów obronnych, Plac Starca, przyszłe Centrum Pomocy Społecznej. Spacer zakończył się w Szkole Podstawowej przy ul. Gdańskiej, gdzie goście uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu zajęć edukacyjnych realizowanych w projekcie „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”. Uczestnicy zajęć pięknie opowiadali i prezentowali swoje wytwory (np. makieta placu zabaw czy komiksy rewitalizacyjne). Wizyta studyjna w Dobiegniewie zakończyła się zwiedzaniem Muzeum Woldenberczyków, gdzie zgromadzone są pamiątki z 5-letniej historii Oflagu IIC Woldenberg, jaki istniał w Dobiegniewie w czasie II wojny światowej. Wierzymy, że goście wywieźli z Dobiegniewa miłe wspomnienia i spory zasób wiedzy rewitalizacyjnej. Dobrą praktyką jest dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem w poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań w procesie rewitalizacji, co czynimy chętnie i z zaangażowaniem.

G.Gradowska