MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

DOBRE PRAKTYKI W REWITALIZACJI

W dniach 18-20.07.2018 roku Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska i Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Grażyna Gradowska uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Katalog dobrych praktyk w rewitalizacji na podstawie doświadczeń i dorobku miast realizujących projekty w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i projektów pilotażowych”.
Warsztaty odbywały się w trzech panelach:
- Partycypacja społeczna, współpraca z NGO, zagadnienia związane z ekonomią społeczną. 
Narzędzia partycypacji w okresie wdrożenia procesów rewitalizacji. Skatalogowanie narzędzi (m.in. projektowanie partycypacyjne, prototypowanie, mikrogranty, animatorzy) i wymiana doświadczeń. Trudności w pracy z poszczególnymi grupami interesariuszy. Wyzwania, jakie stawia przed miastami prowadzenie rewitalizacji na etapie wdrażania programu rewitalizacji.
 
- Mieszkalnictwo
Badanie preferencji mieszkaniowych – prezentacje podejść badawczych poszczególnych miast wraz z wnioskami dot. użyteczności badań do budowania polityki mieszkaniowej. Zmiany prawne w mieszkalnictwie.
 
- Finansowanie procesu rewitalizacji
Analiza kondycji przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji. Tworzenie oferty najmu lokali użytkowych wraz z preferencjami dla przedsiębiorców i NGO oraz profilowaniem działalności. SSR jako element systemu finansowania rewitalizacji na poziomie lokalnym. Włączenie interesariuszy do współfinansowania. Warsztaty dały możliwość zapoznania się z rozwiązaniami wdrażanymi w miastach pilotażowych i modelowych, jako dobre praktyki, które adoptować można do lokalnych warunków. Podzieliłyśmy się też modelowymi rozwiązaniami, które praktykujemy w Dobiegniewie. Bardzo cenna jest taka wymiana doświadczeń i poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w zakresie rewitalizacji w oparciu o osiągnięcia innych miast.
 
Grażyna Gradowska