MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3   > »

KONKURS MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło konkurs o nagrodę Ministra w dziedzinie rewitalizacji. Gmina Dobiegniew przystąpiła do konkursu, składając wniosek w kategorii przedsięwzięcia społeczne – remont siedziby Centrum Integracji Społecznej. 

WIZYTA STUDYJNA W LIPSKU

Proces rewitalizacji to ogromne wyzwanie dla wszystkich miast. Aby prowadzić go jak najlepiej uczymy się od miast z większym doświadczeniem. Wzorce czerpiemy w kraju oraz poza granicami.
W dniach 2-4 kwietnia br. przedstawicielki Gminy Dobiegniew Sylwia Łaźniewska i Grażyna Gradowska uczestniczyły w wizycie studyjnej w Lipsku, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju

WARSZTATY EDUKACYJNE

Dnia 6 kwietnia 2017 roku odbyły się warsztaty edukacyjne. Uczestniczkami warsztatów prowadzonych przez kierownika projektu Sylwię Łaźniewską i koordynatora Grażynę Gradowską były nauczycielki Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Dobiegniewie.
Z-ca Burmistrza S. Łaźniewska wprowadziła zebranych w temat rewitalizacji przedstawiając prezentację multimedialną.

WIZYTA STUDYJNA W ŁODZI

Łódź to miasto realizujące rewitalizacyjny projekt pilotażowy. Ma największe doświadczenie w prowadzeniu procesu rewitalizacji. Łódź borykała się z wieloma problemami. Po likwidacji przemysłu włókienniczego nastąpiła degradacja w płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Ratując upadające miasto  podjęto szereg działań pilotażowych. Warto poznać rozwiązania, doświadczenia Łodzi, sukcesy i porażki. 

SPOTKANIE BADAWCZE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOBIEGNIEWA

24 lutego 2017 r. odbyło się spotkania badawcze z przedsiębiorcami Gminy Dobiegniew. Spotkanie odbywające się w sali obrad Urzędu Miejskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem.

SEMINARIUM “PRZESTRZEŃ DLA ZIELENI”

Dnia 2 marca 2017 r. Kierownik projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” Sylwia Łaźniewska i Koordynator projektu Grażyna Gradowska uczestniczyły w seminarium XI MIEJSKA SZTUKA OGRODOWA „Przestrzeń dla zieleni”

Spotkania badawcze

Rozpoczęły się spotkania badawcze. Na początek biorą w nich udział mieszkańcy – członkowie wspólnot mieszkaniowych. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach, na których z procesem rewitalizacji zapoznawała zebranych Koordynator projektu Grażyna Gradowska. 

 ankietakonsultacyjna.docx

WARSZTATY Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA

W dniach 11-13 stycznia br. Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska i Prezes PUK „Komunalni” Agnieszka Walendzik uczestniczyły w warsztatach z zakresu mieszkalnictwa organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju.
 Agendawarsztatw.pdf

SPOTKANIE W SPRAWIE PROJEKTU LOWES

Dnia 2 grudnia 2016 roku Zastępca Burmistrza Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia EkonomiiSpołecznej.

KONFERENCJA W LESZNIE

« <  1 2 3   > »