MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Otwarcie Międzynarodowego Szlaku Kajakowego im. Jana Pawła II

O swych wędrówkach i pobycie na Ziemi Gorzowskiej Papież wspominał podczas wizyty w Gorzowie Wlkp. w 1997r. Mówił wówczas „Wiele wspomnień łączy mnie z tą diecezją. Posiada ona piękną przyrodę, którą mogłem podziwiać podczas moich wędrówek, zwłaszcza spływów kajakowych.”
To motto przyświecało staraniom Komitetu Organizacyjnego, który za cel obrał sobie stworzenie tego szlaku i wpisanie go na listę Szlaków Papieskich.

Na początku bieżącego roku otrzymaliśmy zapewnienie Fundacji Szlaki Papieskie o wpisaniu szlaku kajakowego im. Jana Pawła II na rzece Drawie do rejestru Szlaków Papieskich prowadzonego przez Fundację o tej samej nazwie.
Dzięki pozyskaniu dofinansowania, ze środków unijnych w ramach programu INTERREG III A tworzenie Szlaku Papieskiego rozpoczęło się od oznakowania pięciu miejsc biwakowych na odcinku ok. 40 km. Są to biwaki Sitnica, Kamienna, Stare Osieczno i Czarnolesie.

Na każdym z tych biwaków (bindug) ustawiono ponad 4 metrowe drewniane tablice upamiętniające pobyt na tych terenach Wielkiego Polaka Jana Pawła II w okresie jego młodości. Na tablicach słowa Jana Pawła II, które wypowiedział podczas swej wizyty na Ziemi Gorzowskiej w 1997r. Dodatkowo na biwaku Pstrąg odsłonięto i poświęcono duży ok. 6 metrowy krzyż w kształcie skrzyżowanych wioseł oraz ołtarz symbolizujący kajak.
Każdy biwak jest już urządzony i wyposażony w drewnianą infrastrukturę turystyczną: drewniane toalety, wiaty, ławostoły z zadaszeniami, pomosty dla kajakarzy, ławeczki, tablice informacyjne, kosze i kontenery na śmieci, oraz miejsca na ognisko.
Otwarcie Szlaku Papieskiego jest dowodem realizacji wskazania Naszemu Pokoleniu, jakie pozostawił po spotkaniu w Gorzowie Wlkp. w 1997 r. Sługa Boży Jan Paweł II zobowiązując Nas do „pilnowania tych szlaków”.
Kolejnym etapem budowy szlaku będzie rozszerzenie Szlaku Papieskiego poza granicę gminy na cały Drawieński Park Narodowy. Uzgodniono wykonanie w przyszłości podobnego oznakowania z władzami samorządowymi Drezdenka na odcinku leżącym poza Drawieńskim Parkiem Narodowym od Starego Osieczna do wpływu Drawy do Noteci. Powstałby wtedy Międzynarodowy Szlak Kajakowy przy wykorzystaniu naturalnych możliwości połączenia jezior i cieków wodnych rzeką Drawą, do której wpływa Mierzęcka Struga ze szlakiem Lubuskich Mazur dalej do Noteci. Notecią do Warty – Wartą do Odry, a następnie kanałami rzeki Sprewy lub Haveli do Berlina lub Odrą do Bałtyku.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przybyłych gości przez Burmistrza Dobiegniewa mgr Kazimierza Błaszczyka.

Wśród przybyłych byli m.in. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Jerzy Data, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego Tadeusz Kohut, Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko Karol Kaczmarek, Burmistrz zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminy Golzow Lothar Ebert.
Po przywitaniu głos zabrali Dyrektor DPN Tadeusz Kohut oraz Dyrektor RDLP w Szczecinie dr inż. Jerzy Data.  Następnie Ksiądz Dziekan Henryk Wojnar rozpoczął przygotowaną przez młodzież szkolną inscenizację słowno-muzyczną. W swych słowach wrócił do tamtych dni, kiedy bywał wśród Naszej Społeczności Wielki Polak – Jan Paweł II.


W naturalnej scenerii Drawieńskiego Parku Narodowego wśród śpiewu ptaków i szumu Drawy inscenizacja wprowadziła zebranych w podniosły nastrój zadumy i melancholi.
Całą uroczystość zakończyła wspólna modlitwa oraz poświęcenie krzyża i ołtarza.
Zebrani goście zaśpiewali „Barkę” oddając honor Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II.
Więcej zdjęc z Uroczystości w dziale Galeria.
Projekt współfinansowany
                                            ze środków Unii Europejskiej