MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

III Pikinik Klubów Seniora

  Impreza rozpoczęła się turniejem piłki nożnej w której udział brały drużyny z Radęcina, Osieka, Ługów, Ostrowca. Dwa pierwsze miejsca zajęła drużyna z Radęcina wyróżniając się szybkością i precyzją gry. Był to tylko wstęp dla najmłodszych, bo główna część imprezy miała się dopiero rozpocząć.
  Z ogromną radością ponownie spotkaliśmy się z naszymi klubami Seniorów, które uświetniły swym śpiewem całą imprezę. Odwiedziły nas kluby Seniorów z Santocka, Strzelec Kraj., Drezdenka, Kostrzyna, Zwierzyna, Radęcina, Dobiegniewa oraz gospodarze imprezy zespół z Ługów.

   Nasi goście prezentowali bardzo różne repertuary dzięki, którym z pewnością nikt się nie nudził i z uwagą przysłuchiwał się pięknym, czasem zapomnianym już piosenkom. Każdy zespół nagradzany był gromkimi brawami roztańczonej publiczności. Z chęcią bawili się ludzie młodzi i starsi likwidując wszelkie pokoleniowe bariery.
„I znów zakwitły jabłonie” organizowane są już po raz trzeci, tradycyjnie prowadzone przez niezawodnego i zawsze uśmiechniętego Pana Bogdana Siwca.
Spotkanie to stało się idealnym sposobem na połączenie ze sobą dwóch pokoleń. To dobra okazja głębszego poznania naszej kultury i nabrania do niej szacunku, pokonanie ogromnego dystansu młodych do tradycyjnej muzyki i jednocześnie rozpoczęcie dialogu pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą. Cała impreza zakończyła się wspólnym wesołym i rozśpiewanym biesiadowaniem przy ognisku do późnych godzin nocnych. Ci, którzy nie mieli okazji być niech żałują, bo impreza pozostaje bardzo długo w pamięci i jest potwierdzeniem, że nasi Seniorzy potrafią się bawić i jednoczyć.