MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Apel do hodowców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania), w związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali Apel do hodowców drobiu o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków. Wobez powyższego prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami.


 110120171.jpg      Apel do hodowców drobiu

 110120172.jpg      Plakat zasady ochrony przed wirusem

 110120173.docx      Informacja dla hodowców

 110120174.doc      Ptasia Grypa- czyszczenie i odkażanie dla hodowców

 110120175.doc      Ptasia Grypa- czyszczenie i odkażanie

 opinia.pdf      Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego z Puław na temat ptasiej grypy u gołębi