MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.  Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 w załączeniu wraz z załącznikami do ogłoszenia.


 020120171.pdf      Ogłoszenie o naborze WOPP

 020120172.pdf      Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 020120173.pdf      Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

 020120174.pdf      Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

 020120175.pdf      Załącznik nr 4 do Ogłoszenia