MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Dobiegniew

Głównym celem spotkania było zapoznanie przedsiębiorców z aktualnie dostępnymi  instrumentami i programami wsparcia  oraz możliwościami pozyskania środków finansowych na rozwój swoich firm. Spotkanie otworzył Burmistrz przedstawiając w krótkiej i rzeczowej informacji realizowaną strategię rozwoju i promocji terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Dobiegniew z odniesieniem do uchwalonego budżetu. Poinformował przedsiębiorców o planach oraz stopniu zawansowania zadań inwestycyjnych zapoznając zebranych z etapami realizacji programu Rewitalizacji Gminy Dobiegniew, jak również realizacji zadań własnych ważnych dla lokalnej społeczności. Na spotkanie zaproszono prelegentów, którzy w profesjonalny sposób zapoznali zebranych przedsiębiorców z aktualnie dostępnymi możliwościami i programami wsparcia dla firm. Moderatorem kolejnych wystąpień i rozmów była Sylwia Łaźniewska – Zastępca Burmistrza.
Fundusze dla przedsiębiorców dostępne  w 2017 roku omówił Daniel Sobolewski przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie Dyrektor Marlena Płotecka z Markiem Kapiczakiem – specjalistą ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich, omówili założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego w zakresie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników prezentując informacje na temat  aktywizacji osób bezrobotnych w 2017 roku, wnioski i kryteria dostępu. Rozmawiano również o możliwościach wsparcia przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w przekwalifikowanie swoich pracowników bądź stworzenie nowych stanowisk i miejsc pracy.
Zagadnienia związane z kształceniem zawodowym uczniów oraz zatrudnianiem młodocianych pracowników omówiła Elżbieta Moś Dyrektor Zespołu Szkół w Dobiegniewie, która poinformowała zgromadzonych o aktualnych zmianach, jakie wprowadziła ustawa o reformie oświaty. Możliwości uzyskania w 2017 roku wsparcia w formie dotacji wspierających działalność rybacką oraz działalność gospodarczą w tym obszarze przedstawiła Agnieszka Berlińska – kierownik Rybackiej Lokalnej Grupy działania „Pojezierze Dobiegniewskie”.
Działalność, rozwój oraz aktualne w roku bieżącym i latach następnych formy wsparcia  oferowane przedsiębiorcom przez Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie omówił Dyrektor Szczepan Słomczyński. Ofertę Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki w profesjonalny sposób przedstawił ekspert pro-biz Daniel Chalecki, przedstawiciel Urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze.
Wszystkie wystąpienia zaprezentowane zostały w formie rzeczowych i profesjonalnie przygotowanych prezentacji. Podsumowując wystąpienia prelegentów Sylwia Łaźniewska - zastępca burmistrza nawiązując do planowanych inwestycji w gminie, zapoznała obecnych z przedsięwzięciami wchodzącymi w zakres Rewitalizacji Gminy Dobiegniew. W czasie konsultacji i dyskusji zaproponowano i zaproszono zainteresowanych przedsiębiorców do indywidualnego zgłaszania się do wybranych instytucji celem szczegółowego omówienia sposobu oraz formy wsparcia.