MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

ogłoszenie nr 3/2017 o naborze wniosków

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji: Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej (konkurs) w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego.


 210320171.doc      Ogłoszenie o naborze WOPP

 210320172.pdf      Ogłoszenie o naborze WOPP

 210320173.doc      Zał. nr 1 do Ogłoszenia 3/2017

 210320174.pdf      Zał. nr 1 do Ogłoszenia 3/2017

 210320175.doc      Zał. nr 2 do Ogłoszenia 3/2017

 210320176.pdf      Zał. nr 2 do Ogłoszenia 3/2017

 210320177.doc      Zał. nr 3 do Ogłoszenia 3/2017

 210320178.pdf      Zał. nr 3 do Ogłoszenia 3/2017

 210320179.docx      Zał. nr 4 do Ogłoszenia 4/2017

 2103201790.pdf      Zał. nr 4 do Ogłoszenia 4/2017