MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

„NEED zamiast NEET - Lubuskie!”

W związku z realizacją w województwie lubuskim projektu pn. „NEED zamiast NEET - Lubuskie!” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Centrum Innowacyjnego Biznesu ze Szczecina, zachęcamy do zapoznania się z możliwością wzięcia udziału w w/w projekcie.

W załączeniu szczegółowe informacje o projekcie oraz dane kontaktowe.


 130420171.pdf      Informacja o projekcie

 130420172.docx      Opis projektu