MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Szanowni mieszkańcy Dobiegniewa

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zachodzi konieczność zmiany nazwy jednej z ulic w Dobiegniewie. Szczegółowa informacja w załączeniu.


 140620172.jpg      apel do mieszkańców