MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:
1. Specjalista do spraw wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7,
66-520 Dobiegniew, w terminie: od 14.07.2017 r. do 01.08.2017 r., do godz. 15:00.
W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

Więcej informacji oraz wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do aplikacj znajdują się w poniższym załączniku.