MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Szkolenie dotyczące standardu obsługi inwestora

W dniu 18 lipca br. w  Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego oraz aktualnym standardom obsługi inwestora, prowadzone przez Zastępcę Burmistrza Dobiegniewa Sylwię Łaźniewską oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie Monikę Zdrojek.
W spotkaniu w pełnym składzie uczestniczyli włodarze naszej gminy oraz wszystkich ościennych gmin z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
Dyrektor Monika Zdrojek przedstawiła zebranym główne cele i zadania Departamentu Rozwoju Gospodarczego, który odpowiada za monitorowanie sytuacji gospodarczej i klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz na świecie i analizuje dane gospodarcze na potrzeby Agencji. Departament ten jest jednym z dwóch kluczowych departamentów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. odpowiedzialnych za obsługę inwestorów. Realizuje kompleksowe działania w zakresie tworzenia planów strategicznych oraz merytorycznego wsparcia. Wspiera polskie firmy i ich produkty eksportowe umożliwiając promocję na arenie międzynarodowej. Prowadzi internetową bazę ofert inwestycyjnych terenów inwestycyjnych oraz wyszukuje dla inwestorów lokalizacje zgodne z ich oczekiwaniami. Jest również odpowiedzialny za wspieranie ogólnopolskiego systemu obsługi inwestora poprzez wyznaczanie aktualnych trendów oraz standardów obsługi inwestorów.
W przystępny i rzeczowy sposób omówiła aktualne standardy obsługi inwestora oraz zapoznała zebranych z procesem wspierania działalności promocyjnej regionów, związaną  z przyciąganiem inwestycji jak również wspomaganiem obsługi inwestorów w zakresie opieki po-inwestycyjnej na poziomie lokalnym (tzw. reinwestycje).