MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

ŁEMKOWSKA WATRA ZAPŁONĘŁA PO RAZ DWUDZIESTY SIÓDMY

              W dniach 28-29.07.2017r. po raz 27 odbyła się Łemkowska Watra w Ługach, organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej. Na to wydarzenie co roku przybywa około tysiąca osób nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Na tegorocznej edycji Watry wystąpili m. in. Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich, Betiary, Nadija, The Ukrainian Folk czy Sestry Boczniewicz. Watra w Ługach jest doskonałą okazją do zaprezentowania folkowych i ludowych zespołów oraz integracji społeczności łemkowskiej. Wyjątkowy charakter festiwalu sprawia, że z roku na rok uczestniczy w nim coraz więcej osób.

             „Łemkowska Watra” to największe i najważniejsze wydarzenie społeczności łemkowskiej. Watra ma szczególne znaczenie dla wzmacniania poczucia tożsamości narodowej tej grupy. Jest nie tylko festiwalem muzycznym, ale także miejscem, gdzie poprzez konkursy, wystawy, panele filmowe i spotkania tematyczne można uzupełnić swoją wiedzę na temat kultury łemkowskiej.
 
             Słowo „Watra” wywodzi się z języka wołoskiego i oznacza duże ognisko. Celem rozpalenia watry jest przywołanie tradycji, rozbudzenie poczucia wspólnoty oraz wspominanie osób, które odeszły. Cechą charakterystyczną watry jest śpiew i opowieści.
Watra jest cennym źródłem informacji na temat łemkowskiej społeczności. Poza prezentacją folkowych zespołów, watra to także spotkania, warsztaty rękodzieła ludowego i rzemiosła, ekspozycje, wystawy dokumentalne i historyczne, panele filmowe, czy łemkowskie jedzenie. „Łemkowskie Watry” odbywają się co roku w Zdyni, Michałowie i Ługach.