MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Obchody 30-lecia Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

9 września br. odbyły się obchody 30-lecia Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Woldenberczyków - byłych jeńców obozu Oflag IIC Woldenberg,
w Kościele Parafialnym p.w. Chrystusa Króla.
Oficjalna część uroczystości z okazji 30-lecia Muzeum Woldenberczyków odbyła się na Placu im. pchor. Tadeusza Starca.
Następnie obchody kontynuowane były na terenie Muzeum Woldenberczyków.

Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się między innymi Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,  Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik, Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Barbara Kucharska, przywitał gospodarz uroczystości - Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch.

Wśród zaproszonych gości obecni byli liczni członkowie rodzin woldenberskich oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia i Fundacji Woldenberczyków -
z Prezesem Stowarzyszenia Wiesławem Dębkiem i Wiceprezesem Andrzejem Pazdą na czele, a także Prezes Fundacji Woldenberczyków Tomasz Rogoziński. 

Program obchodów swoją obecnością uświetnili: Wojskowa Orkiestra Dęta ze Szczecina oraz Kompania Honorowa 12 Brygady Zmechanizowanej
im. gen. broni Józefa Hallera.

W czasie uroczystości odczytano Apel Poległych i złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Czynu Żołnierskiego.

Dalsza część obchodów odbyła się przy Muzeum Woldenberczyków, gdzie przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk.

Następnie odbyła się część artystyczna obchodów - występ chóru „Poznańskie Słowiki” oraz konferencja naukowa pn. „Oflag II C Woldenberg. Obóz – miejsce pamięci – muzeum. Historia i teraźniejszość”. Po występie zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzania Muzeum, a całość zakończył pokaz musztry paradnej i umiejętności jeździeckich grupy rekonstrukcyjnej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.


Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie zostało założone w 1987 roku. Inicjatorami założenia byli jeńcy Oflagu II C Woldenberg. Muzeum znajduje się w byłym baraku niemieckiej komendantury obozu. Jego powierzchnia wynosi ok. 400 2. Muzealne eksponaty w większości zostały podarowane przez Woldenberczyków oraz ich rodziny.

Na zasoby muzeum składa się kilkadziesiąt depozytów, ponad 2400 eksponatów oraz elementy obozowego wyposażenia. Wśród muzealnej ekspozycji znajdują się m. in. rzeźby, obrazy, mundury i płaszcze wojskowe, teatralne maski, znaczki pocztowe, maszynopisy, rękopisy, zdjęcia czy obozowe środki płatnicze. Organizowane są pokazy filmów, popularno-naukowe sesje, prelekcje i odczyty, które kierowane są przede wszystkim do uczniów i turystów.

Celem funkcjonowania muzeum jest nauczanie kolejnych pokoleń poprzez propagowanie wiedzy o polskich żołnierzach i ich służbie w czasie wojny i niemieckiej niewoli.

Od 15 lat w Muzeum Woldenberczyków odbywają się recytatorskie konkursy poezji obozowej, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dobiegniewskiej młodzieży. Działalność muzeum jest wspierana przez Fundację Woldenberczyków i Stowarzyszenie Woldenberczyków.

 
 M.P.77