MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Światowy Dzień Sybiraka

W niedzielę 17 września 2017 r., w rocznicę napaści sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 r., obchodzono Światowy Dzień Sybiraka. Jak co roku, tak i w tym dniu odbyła się uroczystość upamiętniająca tę szczególną datę.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą o godz. 11:30 w Kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Dobiegniewie w intencji Sybiraków, którą odprawił ks. Gerard Kropidłowski wraz z ks. kan. Piotrem Spychałą. W uroczystościach udział wzięli Sybiracy oraz ich rodziny, przedstawiciele władz Gminy Dobiegniew, Rady Miejskiej, a także mieszkańcy Dobiegniewa.
W dalszej części obchodów Alicja Waloch oraz Sylwia Łaźniewska zostały odznaczone "Honorową Odznaką Sybiraka". Honorowa Odznaka Sybiraka nadawana jest Sybirakom służącym społecznie Społeczności Sybirackiej oraz Sympatykom Związku Sybiraków, którzy swoją działalnością na rzecz Związku realizowali cele statutowe Związku Sybiraków.