MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Głośna próba syren alarmowych

Zgodnie z „Kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Szefa Obrony Cywilnej województwa lubuskiego” w dniu 28 września 2017 r., w godzinach 12.00 - 12.30 na terenie Dobiegniewa przeprowadzona zostanie głośna próba syreny alarmowej.
Celem takich działań jest praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach oraz sprawdzenie stanu technicznego urządzeń alarmowych.