MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Przegląd Kolęd i Pastorałek "Hej Kolęda, Kolęda"

W niedzielne popołudnie 17 grudnia 2017 r. w auli  Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie odbyło się coroczne spotkanie wigilijno-kolędnicze pod hasłem „Hej, kolęda kolęda”.
Imprezę zorganizował Referat Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, przy współudziale Zarządu Rady Osiedla w Dobiegniewie, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie i Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie.
Wieczór wigilijny rozpoczął się od złożenia świątecznych życzeń mieszkańcom Gminy przez Zastępcę Burmistrza Dobiegniewa Sylwię Łaźniewską
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie Marka Kowalczyka.  
Później nastąpiło symboliczne odpalenie świec, w którym uczestniczyli: Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Pani Jolanta Pawlak, Dyrektor Przedszkola Baśniowa Kraina Pani Agnieszka Żendełek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie Pani Anna Treler, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych Pani Zofia Janke oraz Teresa Pawlak, ksiądz Artur Graban, ksiądz Kamil Obała, Przewodniczący Radny Miejskiej w Dobiegniewie oraz Zastępca Burmistrza Dobiegniewa.
Część artystyczną przeglądu rozpoczęli młodzi wykonawcy z Przedszkola Baśniowa Kraina. Po nich na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie. Na bogaty program artystyczny zaprezentowany na scenie złożyły się także występy wykonawców z zespółu "Unisono" złożonego z Radnych Rady Miejskiej w Dobiegniewie, grup śpiewaczych z Radęcina, Słonowa a także Klubu Seniora „Senioryści”, zespołu „Pogodni” ze Związku Emerytów i Rencistów oraz Chóru Parafialnego Parafi p.w. Św.Józefa w Dobiegniewie. Po występach publiczność przeniosła się na szkolny hol, gdzie przy świątecznych stołach przygotowano tradycyjne potrawy wigilijne. Był czerwony barszcz z krokietami, pierogi, świąteczny karp, śledzie, sałatki, owoce, kawa, herbata i słodkości.
Tegoroczny przegląd Kolęd i Pastorałek po raz kolejny odbywał sie w świątecznej atmosferze ciepła, dobroci i wspólnych życzeń,
był niezwykłym widowiskiem artystyczno–muzycznym, które będziemy miło wspominać.