MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

nabór wniosków na usuwanie azbestu

Program usuwania azbestu w gminach - nabór wniosków na rok 2018
 
W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze naborem wniosków o dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu w 2018 roku, Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że rozpoczął się nabór przyjmowania zgłoszeń na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Dobiegniew. Rodzaj nieruchomości - wszystkie nieruchomości bez względu na ich formę własności (mieszkańcy, jak również spółki, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty użyteczności publicznej).
Termin naboru wniosków do biura WFOŚiGW w Zielonej Górze upływa 28.02.2018r. W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia usunięcia azbestu z posesji do dnia 20.02.2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, II piętro pok. 29. Wszelkie informacje na w/w temat udziela Pani Małgorzata Kuzioła - podinspektor ds. ochrony środowiska pod numerem telefonu 957488157.