MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU - spotkanie władz z przedsiębiorcami Gminy Dobiegniew

Podobnie jak  w roku ubiegłym głównym celem spotkania było zapoznanie przedsiębiorców z dostępnymi  w roku 2018 instrumentami i programami wsparcia  oraz możliwościami pozyskania środków finansowych na rozwój swoich firm.
Spotkanie otworzył Burmistrz Leszek Waloch przedstawiając rzeczową informację o przyjętej i zrealizowanej w roku 2017 oraz kontynuowanej roku bieżącym strategii rozwoju i promocji terenów inwestycyjnych na obszarze gminy Dobiegniew, z odniesieniem do uchwalonego budżetu na rok 2018. Poinformował przedsiębiorców o planach oraz stopniu zawansowania zadań inwestycyjnych zapoznając zebranych z etapami realizacji programu rewitalizacji gminy Dobiegniew, jak również realizacji zadań własnych ważnych dla lokalnej społeczności.
Wzorem lat ubiegłych Burmistrz za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju gospodarczego gminy Dobiegniew wyróżnił statuetkami 3 firmy z terenu gminy Dobiegniew tj. Pałac Mierzęcin Novol Spółka Komandytowa  z o.o. w Mierzęcinie, który reprezentował Piotr Olewiński , Krzysztof Jankowski FAMIX w Ługach oraz Krzysztof Kaczmarek „DREWGOR” – Villa Stanisław w Chrapowie.
Na spotkanie zaproszono wielu prelegentów, którzy w profesjonalny sposób zapoznali zebranych przedsiębiorców z aktualnie dostępnymi możliwościami i programami wsparcia dla firm. Moderatorem kolejnych wystąpień i rozmów była Sylwia Łaźniewska– zastępca Burmistrza.
Wprowadzając w informacyjną tematykę spotkania, aktualne fundusze dla przedsiębiorców dostępne w 2018 roku omówił Daniel Sobolewski przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim.
Następnie informację o funkcjonowaniu i możliwościach wsparcia rolników przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zreferował  z-ca Dyrektora OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Roman Jabłoński.
Aktualne możliwości wsparcia oraz planowane nabory wniosków dla firm omówił Andrzej Gembara – Kierownik Wydziału Autoryzacji Płatności i Pomocy Technicznej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
Ofertę Departamentu Przedsiębiorczości Strategii Marki i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze skierowaną do przedsiębiorców, w profesjonalny i przystępny sposób przedstawili i omówili jego przedstawiciele; z-ca Dyrektora Norbert Urbański oraz ekspert- pro-biz Arseniusz Woźny.
Reprezentująca Urząd Skarbowy w Drezdenku z-ca dyrektora Agnieszka Wdowikowska również rzeczowo oraz w przystępny sposób omówiła zagadnienia wprowadzonych z początkiem 2018 r. zmian legislacyjnych dotyczących podatników , kładąc szczególny nacisk na omówienie obowiązującej procedury z zakresu JPK dla firm.
 Magdalena Martyniszyn z-ca Dyrektora oraz Marek Kapiczak – specjalista ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich, omówili założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego w zakresie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników prezentując w pigułce informacje na temat  aktywizacji osób bezrobotnych w 2018 roku, wnioski i kryteria dostępu. Rozmawiano również o możliwościach wsparcia przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w przekwalifikowanie swoich pracowników bądź stworzenie nowych stanowisk i miejsc pracy.
Działalność, rozwój oraz aktualne w roku bieżącym i latach następnych formy wsparcia oferowane przedsiębiorcom przez Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie omówił Dyrektor Szczepan Słomczyński.
Wszystkie wystąpienia zaprezentowane zostały w formie rzeczowych i profesjonalnie przygotowanych prezentacji. Podsumowując wystąpienia prelegentów Sylwia Łaźniewska - zastępca burmistrza zaprosiła zainteresowanych  przedsiębiorców do bezpośrednich dyskusji oraz indywidualnych konsultacji z przedstawicielami wymienionych instytucji celem indywidualnego omówienia sposobu oraz formy wsparcia. Ożywienie gospodarcze naszej gminy wymaga wspólnych działań samorządu i lokalnych przedsiębiorców. Dostrzegając konieczność dialogu i zapraszając corocznie do współpracy właścicieli dobiegniewskich firm, Burmistrz Leszek Waloch zorganizował kolejne spotkanie, które w tym roku odbyło się 9 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.