MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Kilkanaście zaprezentowanych kompozycji muzyki rozrywkowej twórców polskich i zagranicznych zabrzmiało
w Auli Gminnego Zespołu Szkół przy ul. Poznańskiej w Dobiegniewie.
Organizatorem koncertu był Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie,
przy współpracy z Agencją Artystyczną BBK ze Szczecina.
Koncert poprzedziły życzenia złożone wszystkim paniom przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie, Marka Kowalczyka,
oraz Zastępcę Burmistrza Dobiegniewa, Sylwię Łaźniewską, która złożyła życzenia w imieniu Burmistrza Dobiegniewa, Leszka Walocha.
Ponadto każda z  pań została obdarowana kwiatkiem, a po koncercie panie zostały zaproszone na kawę i słodkości.