MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XVI edycja Konkursu Poezji Obozowej Oflagu II C Woldenberg

Tegoroczny konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich.
W tegorocznej edycji udział wzięło ok. 50-ciu uczestników ze szkół w Drezdenku, Zwierzynie, Strzelcach Kraj., Międzychodzie, Krzyżu Wlkp., Starym Kurowie, Goszczanowie, Bierzwniku, Dobiegniewie, Barlinku oraz Krzęcinie.


Jury konkursowe w składzie:
- Sylwia Łaźniewska - Zastępca Burmistrza Dobiegniewa - Przewodnicząca Jury,
- Tomasz Rogoziński - Prezes Fundacji Woldenberczyków,
- Marcin Pawłowski - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie,

po wysłuchaniu recytacji uczestników przyznało nagrody następujacym uczestnikom:


Tytyuł Laureata w kategorii szkół podstawowych przyznano:
- Hannie Karalus – Sz.P. w Goszczanowie
- Bartoszowi Brzóska – Sz.P. w Goszczanowie
- Marii Michalak - Sz.P. w Dobiegniewie


Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
- Aleksandra Kamińska – Sz.P. w Dobiegniewie
- Oliwia Bartkowiak – Sz.P. w Drezdenku
- Martyna Poszwa - Sz.P. w Barlinku
- Dagmara Skiba - Sz.P. w Zwierzynie
 
W kategorii klas gimnazjalnych
jury przyznało tytyuł Laureata dla:
- Jana Bogdziewicza – Gimnazjum w Krzyżu Wlkp.
- Antoniego Musiałowskiego – Gimnazjum w Starym Kurowie
- Kamila Króla – Gimnazjum w Dobiegniewie
 
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
- Maja Maćków – Gimnazjum w Dobiegniewie
- Katarzyna Synowiec - Gimnazjum w Drezdenku

 Nagrodzono również uczestników ze szkół średnich i w tej kategorii tytuła Laureata konkursu otrzymali:
- Julia Małecka - Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp.
- Szymon Kowalski - Liceum Ogólnokształcące w Barlinku
a wyróżnienie otrzymała Emilia Rudnicka z Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku


Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki za udział w tegorocznej edycji konkursu.
Ogranizatorzy dziękują również opiekunom i wychowawcą za przygotowanie uczestników.