MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Informacje o wynikach naborów

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naborów prowadzonych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie:
  1. w ramach naboru 1/2018 na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów, co odpowiada celowi ogólnemu 2.0 „Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA”,
  2. w ramach naboru 2/2018 na rozwój działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów, co odpowiada celowi ogólnemu 2.0 „Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA” lub - rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy;
  3. w ramach naboru 3/2018 na rozwój działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich, co odpowiada celowi ogólnemu 1.0 „Obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia” - rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy;
  4. w ramach naboru 4/2018 na rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych, co odpowiada celowi ogólnemu 3.0 „Turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA” - rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy;
  5. w ramach naboru 5/2018 na przedsięwzięcie 1.2.1 Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
  W ramach naborów 2/2018 oraz 4/2018 nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.
 


 26032018.pdf      wyniki naboru 1/2018

 260320181.pdf      wyniki naboru 3/2018

 260320182.pdf      wyniki naboru 5/2018