MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

zmiana zasad segregacji odpadów komunalnych

W związku z podjęciem uchwały nr XII/37/2018 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w dniu 23 lutego 2018 roku ustalone zostały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców obowiązujące od kwietnia 2018 roku. W załączeniu pełna informacja.


 260320184.docx      Zmiany zasad segregacji