MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI

21 marca 2018r. obchodziliśmy  w Gminnym Zespole Szkół  Dzień Czystego Powietrza oraz Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji uczniowie oglądali Teleexpress, w którym wykonawcy z Samorządu Uczniowskiego przedstawili informacje dotyczące szkodliwych substancji obecnych powietrzu. Następnie klasa III B przedstawiła inscenizację pt. ,,Kochasz dzieci, nie pal śmieci’’. Dzieci z klas I-III w klasach przygotowały plakaty pod tym samym tytułem, a ich starsi koledzy z klas IV-VI opracowali krzyżówki o tematyce wiosenno-ekologicznej.  Potem uczniowie z klas IV-VI  udali się do miasta wręczając mieszkańcom ulotki edukacyjne informujące o szkodliwości spalania śmieci. Część uczniów niosła duży baner do przedszkola. Tam spotkali się z grupą ,,zerową’’ i wspólnymi siłami zamocowano go na ogrodzeniu.  Teleexpress przygotował pan Dariusz Majowicz i  pani Marzena Korzeniewska, inscenizację ,,Kochasz dzieci, nie pal śmieci ‘’ przygotowała pani Bożena Bekała i pan Dariusz Majowicz. Ulotki edukacyjne i banery ufundował Urząd Miejski w Dobiegniewie.
 
                                                                                                                                                                                   Dariusz Majowicz