MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Spotkanie dotyczące gazyfikacji Gminy Dobiegniew

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobiegniew
W zeszłym roku podpisaliśmy list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa, którego celem było podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie prac koncepcyjnych  nad tworzeniem planów budowy gazociągu na terenie gminy.
Pierwsze kroki zostały podjęte.
Kolejnym etapem jest zorganizowanie w naszej gminie spotkania z Państwem, którego celem będzie poinformowanie przez przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) oddział w Gorzowie o poszczególnych etapach procesu realizacji zadania.
Zapraszamy więc na spotkanie wg następującego harmonogramu:
Data i godzina Miejscowość Miejsce spotkania
dokładny adres
17 kwietnia o godz. 16:00 Dobiegniew Sala nr 5 Urzędu Miejskiego
 
Gazyfikacja terenu możliwa będzie w przypadku spełnienia warunków technicznych
i ekonomicznych, w związku z tym bardzo ważne jest zaangażowanie się w ten proces większości mieszkańców. Na spotkaniu przedstawiciele SPG zaprezentują informacje dotyczące ekologicznych aspektów używania gazu ziemnego, podpowiedzą również w jaki sposób prawidłowo wypełnić ankietę informacyjną, która do Państwa przesyłamy. Zawiera ona ilościowe i jakościowe informacje techniczne, na podstawie których możliwa jest pierwsza analiza opłacalności inwestycji.
Szanowni Państwo
wszystkich zainteresowanych kwestią gazyfikacji w naszej gminie serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane z inicjatywy władz gminy i przedstawicieli PSG. Dodatni wynik ekonomiczny analizy dla tego obszaru umożliwi mieszkańcom składanie w drugim etapie wniosków o wydanie warunków na przyłączenie do sieci gazowej. Dlatego tak ważne jest Państwa uczestnictwo i zaangażowanie wspólnoty lokalnej którą jesteśmy. Pozostałe informacje zostaną przekazane przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa już bezpośrednio na spotkaniu. Informuję ponadto, iż wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie do wystawionej urny lub bezpośrednio w sekretariacie do dnia 30 kwietnia br.
 
                                                                                                                                                                         Burmistrz  Dobiegniewa
                                                                                                                                                                              Leszek Waloch


 ankietaPSG.pdf      ankieta dla mieszkańców - gazyfikacja gminy