MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Uniwersytet III wieku w Dobiegniewie

W dniu 12 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie odbyło się spotkanie komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku w Dobiegniewie. W spotkaniu wzięło udział 19 osób, aktywnych i chętnych do działania w powoływanym do życia stowarzyszeniu.
 
W trakcie tego spotkania ukonstytuował się 4 osobowy Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III wieku w składzie osobowym:
Anna Kałach,
Grażyna Korczak-Zalas
Teresa Burak
Norbert Gierłowski.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia zapraszają chętnych i aktywnych seniorów na kolejne zebranie dnia 25 kwietnia 2018 r.
o godz. 17.00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie.
 
Serdecznie zapraszamy