MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Wystąpienie suszy rolniczej na terenie gminy Dobiegniew

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.
W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku, stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Dla gminy Dobiegniew określił wystąpienie suszy wśród upraw
  • zbóż jarych
  • zbóż ozimych
  • truskawek
  • krzewów owocowych
w kategoriach glebowych I i II
W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie przyjmowane są wnioski o szacowanie szkód z powodu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Aktualnie przygotowywany jest wniosek do wojewody o powołanie Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.
Wnioski dla rolników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie w pokoju 29 i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy